Virbac
Equimax żel doustny dla koni 7,49 g

Do leczenia mieszanych cestode i nicieni i stawonogów inwazji, ze względu na dorosłych i niedojrzałe nicieni, lungworms, boty i tasiemców u koni

Wymagana recepta* (obowiązują wyjątki)

Należy przestrzegać!  ()

Poniższy tekst został przetłumaczony automatycznie przez usługę Google Translate. Telkst może nie być w pełni zrozumiały, może zawierać błędy i nierzetelne informacje.
Nasz zespół redakcyjny jest w trakcie pisania i korygowania wszystkich kart danych produktów w Twoim języku ojczystym. Wszystkie dane związane z i informacje o produkcie będą wkrótce dostępne w Twoim języku.
Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość.

Equimax żel doustny dla koni

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ilościowej Equimax

Każdy gram zawiera Equimax

substancje czynne
Iwermektyna 18,7 mg
Praziquantel 140,3 mg

Substancje pomocnicze
Dwutlenek tytanu (E171) 20 mg
Glikol propylenowy 731 mg

Aby uzyskać pełną listę substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA OF Equimax

żel doustny.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE Equimax

4.1 Docelowe gatunki zwierząt

Konie.

4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Do leczenia mieszanych cestode i nicieni i stawonogów inwazji, ze względu na dorosłych i niedojrzałe nicieni, lungworms, boty i tasiemców u koni:

nicienie
Duży-strongyle:
Strongylus vulgaris (dorosłych i larw tętnicze)
Strongylus edentatus (dorosłych i tkanki L4 stadia larwalne)
Strongylus equinus (dla dorosłych)
Triodontophorus spp. (dorosły)

Małe strongyle:
Cyathostomum. Cylicocyclus spp, Cylicostephanus spp Cylicodontophorus spp, Gyalocephalus spp.,. (Dla dorosłych i nieinhibitowanego larwy śluzówki).

Parascaris: glista końska (dorosłych i larw).

Oxyuris: Oxyuris equi (larwy).

Trichostrongylus: Trichostrongylus axei (dla dorosłych).

Strongyloides: Strongyloides westeri (dla dorosłych).

Habronema: Habronema spp. (dorosły),

Onchocerca: Onchocerca spp. mikrofilarii tj skórne onchocerkoza

Lungworm: Dictyocaulus arnfieldi (dorosłych i larw).

Tasiemce (Tapeworm): perfoliata Anoplocephala, Anoplocephala Magna, Paranoplocephala mamillana.

Muchówek owady: Gasterophilus spp. (Larwy)

Jak tasiemiec zakażenia jest mało prawdopodobne, aby wystąpić u koni przed dwóch miesięcy życia, leczenie źrebiąt poniżej tego wieku nie jest konieczne.

4.3 Przeciwwskazania

Nie stosować u źrebiąt poniżej 2 tygodnia życia.

Nie stosować u klaczy, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Nie stosować u koni znanych być nadwrażliwość na składniki czynne lub którykolwiek z pozostałych składników

4.4 Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Produkt może być bezpiecznie stosowany u ogierów.

Należy zachować ostrożność, aby uniknąć następujące praktyki, ponieważ zwiększają one ryzyko rozwoju odporności i może ostatecznie prowadzić do nieefektywnej terapii:
Zbyt często i częste stosowanie środków przeciwpasożytniczych z tej samej klasy, w dłuższym okresie czasu.
Przedawkowania, które mogą być spowodowane niedoszacowania masy ciała, misadministration produktu lub brak kalibracji urządzenia dozującego (jeżeli występuje).
Podejrzenie kliniczne przypadki oporności na leki przeciwrobacze powinny być dalej badane za pomocą odpowiednich testów (np fekalia Egg liczby testów Reduction). W którym wyniki testu (ów) silnie sugerują, oporność na konkretny lek należy stosować przeciw robakom należących do innej klasy farmakologicznej i o innych mechanizmach działania.

Odporność na iwermektynę (awermektynę) została opisana w glista końska u koni, w wielu krajach, w tym w Unii Europejskiej. Dlatego stosowanie tego produktu powinno być oparte na lokalnej (regionalnej farmy) dane epidemiologiczne na temat wrażliwości nicieni i zalecenia na temat sposobu, aby ograniczyć dalszą selekcję pod kątem odporności na leki przeciwrobacze.

4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Awermektyny nie mogą być dobrze tolerowane we wszystkich gatunków niedocelowych. Przypadki nietolerancji są zgłaszane u psów, szczególnie collie, Staroangielski Owczarki i rasy pokrewne lub krzyże, a także żółwi.

Psy i koty nie powinny być dopuszczone do połknięcia rozlany pasty lub dostępu do używanych strzykawek ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych związanych z toksycznością iwermektyny.

Pasożyt odporność na konkretnej klasy przeciwpasożytniczych może pojawić się częste, powtarzające się zastosowanie przeciw robakom tej klasy.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Po użyciu umyć ręce (aby mieć pewność, że skażenie oczu nie może wystąpić).
Unikać kontaktu z oczami. W razie przypadkowego kontaktu, spłukać obfitych ilości wody. W przypadku podrażnienia oczu, należy zasięgnąć pomocy lekarskiej.
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem.
W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza i pokazać lekarzowi ulotkę tak, że on wie, co zostało zrobione.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Konie przewożące ciężkie zakażenie Onchocerca mikrofilarii wystąpiły takie reakcje jak obrzęk i swędzenie po leczeniu. Zakłada się, że te reakcje są związane ze zniszczeniem o dużej liczby mikrofilarii.

W przypadku bardzo wysokiego poziomu porażenia zniszczenia pasożytów mogą powodować delikatny przejściowy kolki i luźnych fekaliów w obrabianym konia.

Kolka, biegunka i brak łaknienia donoszono zmieniać rzadkich przypadkach po leczeniu, w szczególności gdy istnieje duże obciążenie robaka.

W bardzo rzadkich przypadkach, reakcje alergiczne, takie jak nadmierne ślinienie, językowej obrzęk i pokrzywka, tachykardia, błon śluzowych zatłoczonych i obrzęk podskórny opisywano po zastosowaniu środka.

Lekarz weterynarii powinien być konsultowany, jeśli te objawy utrzymują się.

4.7 Stosowanie w ciąży, laktacji lub połogu

Produkt można bezpiecznie stosować u klaczy podczas całego okresu ciąży i laktacji.

4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.9 Dawkowanie i droga podawania

Dawkowanie
Jednorazowym podaniu.
200 g iwermektyny i 1,5 mg prazikwantelu na kg masy ciała, odpowiadającą 1,07 g pasty na 100 kg wagi ciała.

Aby zapewnić podawanie właściwej dawki, masa ciała powinna być określona tak dokładnie, jak to możliwe; Dokładność urządzenia dawkowanie powinno być sprawdzane niedostatecznego dawkowania może prowadzić do zwiększonego ryzyka rozwoju oporności na leki przeciwrobacze.

Do 100 kg: 1.070 g
101-150 kg: 1,605 g
151-200 kg: 2,140 g
201-250 kg: 2,675 g
251-300 kg: 3.210 g
301-350 kg: 3,745 g
351-400 kg: 4.280 g
401-450 kg: 4.815
451-500 kg: 5.350 g
501-550 kg: 5,885 g
551-600 kg: 6,420 g
601-650 kg *: 6,955 g
651-700 kg *: 7,490 g

* Dotyczy tylko strzykawkę 7.49g

Pierwszy podział dostarcza wystarczającej ilości pasty do leczenia 100 kg.
Każdy kolejny podział strzykawki dostarcza wystarczającej ilości pasty na 50 kg masy ciała. Strzykawka powinna być dostosowana do dawki obliczonej przez ustawienie pierścień na właściwym miejscu na tłok.

Strzykawka zawierająca 6,42 g pasty zapewnia wystarczającą pasty do leczenia 600 kg masy ciała w zalecanej dawce.
Strzykawka zawierająca 7,49 g pasty zapewnia wystarczającą pasty do leczenia 700 kg masy ciała w zalecanej dawce.

Instrukcje stosowania

Doustnie

Przed podaniem regulacji strzykawkę obliczonej dawki przez ustawienie pierścienia tłoka. Pasta jest podawana doustnie przez wstawienie dyszy strzykawki przez przestrzeni międzyzębowej i podając wymaganą ilość pasty z tyłu języka. Usta zwierzęcia powinna być wolna od jakiegokolwiek pokarmu. Natychmiast po podaniu podniesienie głowicy konia na kilka sekund, aby zapewnić dawki zostanie połknięta.
Lekarz weterynarii powinien udzielać porad dotyczących odpowiednich programów dozowania i zarządzania zapasami w celu osiągnięcia odpowiedniej kontroli pasożyta zarówno dla tasiemca i nicieni inwazji.

4.10 Przedawkowanie (objawy, postępowanie, odtrutki), jeżeli niezbędne

Badania tolerancji przeprowadzone u źrebiąt od 2 tygodnia życia w dawkach do 5 razy większej od zalecanej dawki nie wykazały żadnych działań niepożądanych.

Badania bezpieczeństwa przeprowadzone z weterynaryjnego produktu leczniczego podawanego klaczy na 3 razy większej od zalecanej dawki w odstępach 14 dniowych podczas całego ciąży i laktacji nie wykazały żadnych aborcji, żadnych negatywnych skutków dla ciąży, porodu oraz na klaczy ogólnego stanu zdrowia, ani Nieprawidłowości na źrebiąt.

Badania przeprowadzone z bezpieczeństwa weterynaryjnego produktu leczniczego podawanego 3 razy ogierów w zalecanej dawce nie wykazały żadnych negatywnych skutków w szczególności na występy rozrodczych.

4.11 Okres (-y) karencji.

U koni: Mięso i podroby: 35 dni
Nie stosować u koni produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

5. Właściwości farmakologiczne Equimax

Grupa farmakoterapeutyczna: Antyhelmintyki
Kod ATCvet: QP 54AA51

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Iwermektyna jest pochodną makrocykliczny lakton, który ma szeroką aktywność przeciwpasożytniczą wobec stawonogów i nicieni. Działa poprzez hamowanie impulsów nerwowych. Jego mechanizm działania obejmuje kanały jonowe chlorek glutaminianu-zależnych. Iwermektyny wiąże się selektywnie i z wysokim powinowactwem z kanałów jonów chlorkowych bramkowanych glutaminianem bezkręgowców, które występują w komórkach nerwowych i mięśniowych. Prowadzi to do zwiększenia przepuszczalności błony komórkowej dla jonów chlorkowych z hiperpolaryzacji nerwu i komórki mięśnia, co powoduje porażenie i śmierć odpowiednich pasożytów. Związki tej klasy mogą również wchodzić w interakcje z innych kanałów chlorkowych bramkowanych ligandami, takimi jak te neuroprzekaźników bramkowany przez gamma-aminomasłowego (GABA). Margines bezpieczeństwa w stosunku do związków z tej grupy to wynika z faktu, że ssaki nie posiadają kanałów chlorkowych bramkowanych glutaminianu.

Praziquantel jest pochodną pirazynochinolonu które wywiera swoje działanie przeciw robakom wobec wielu gatunków tasiemców i przywr. Działa przede wszystkim pogorszenia zarówno ruchliwość i funkcję przyssawek od tasiemców. Mechanizm działania obejmuje pogarszając nerwowo-koordynacji, ale również wpływ na przepuszczalność powłok robaków, co prowadzi do nadmiernych strat wapnia i glukozy. To wywołuje spastyczne porażenie mięśni pasożyta.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu zalecanej dawki do koni, pik plazmy iwermektyny został osiągnięty w ciągu 24 godzin. Stężenie iwermektyny było jeszcze ponad 2 ng / ml 14 dni po podaniu. Eliminacja Okres półtrwania iwermektyną był 90h. W odniesieniu do prazikwantelu , pik w osoczu osiągnięte w ciągu 1 godziny. Prazykwantelu został szybko wyeliminowany i nie został wykryty po 8 h po zabiegu. Eliminacja Okres półtrwania prazykwantelu wynosił 40 min.

6. DANE FARMACEUTYCZNE Equimax

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Uwodorniony olej rycynowy
hydroksypropyloceluloza
Dwutlenek tytanu (E171)
Glikol propylenowy

6.2 Niezgodności

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 6 miesięcy.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 ° C. Sklep otwarty strzykawek poniżej 25 ° C.

22.60
Zamów 21h 18m 29s (przed godz. 12:00)
I odbierz zamówienie
jako piątek 28 czerwca
PRZESYŁKA LOTNICZA

Klienci, którzy kupili ten produkt, zazwyczaj kupują również: