COVID-19: We are vigilantly monitoring the situation in Europe and have precautions in place for our customers and our employees.
We maintain delivery services and continue to serve with as minimal disruption as possible. Updated May 25, 2020

Novartis
Program plus 11.5/230 mg pro psy mezi 12 a 22 kg 6 tablet

Prevence blech, heartworm a / nebo léčbě dospělých fází gastrointestinálním nematodům

Vyžadován předpis* (platí výjimka)

Důležité informace!  ()

Následující text byl automaticky přeložen službou Google Translate. Uvedené informace nemusí být zcela srozumitelné a text může obsahovat chyby a nedůvěryhodné informace.
Náš redakční tým v současné době převádí všechna data do vašeho jazyka. Veškerý obsah a informace o výrobcích budou brzy k dispozici ve vašem jazyce.
Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení.

PROGRAM Plus

PROGRAM Plus potahované tablety 11.5mg / 230 mg

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje:

Účinné látky
Milbemycin oxim 11,5 mg
Lufenuron 230,0 mg

Pomocné látky:
Oxid titaničitý (E171) 3,7 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety
Bílá, pětiúhelníkové, bikonvexní se zkoseným okrajem, potahované tablety s označením "GLG" na jedné straně a "CGV" na druhé straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Psi

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

PROGRAM Plus se používá k prevenci blech (Ct. Felis, Ct. Canis, preadult stádia), a pro souběžné prevenci heartworm (eliminace L3 / L4 larvální stádia Dirofilaria immitis), a / nebo léčbu dospělých fází gastrointestinálního háďátka , jako jsou Ancylostoma caninum (měchovci),
oblými červy (Toxocara canis) a tenkohlavcům (Trichuris vulpis).

4.3 Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, na pomocných látek nebo na kteroukoli z pomocných látek.

4.4 Zvláštní upozornění

V ideálním případě, tablety se podávají ve stejný den každý měsíc. Je-li interval je delší než 6 týdnů, léčba by měla být obnovena okamžitě a bude pokračovat v měsíčních intervalech a v případě dirofilariózy prevence, je třeba poradit se s veterinárním lékařem.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V heartworm rizikových oblastech, nebo v případě, že je známo, že pes byl cestě do práce az heartworm ohrožených oblastech, před zahájením PROGRAM Plus zacházení jako s jakoukoli jinou heartworm preventivní,
konzultace s veterinárním lékařem se doporučuje, aby vyloučila přítomnost jakéhokoli souběžného napadení Dirofilaria immitis. V případě pozitivní diagnózy adulticidních léčba je indikována před podáním PROGRAM Plus.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Žádný.
V případě náhodného požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Bledé sliznice, zvyšuje střevní peristaltiku, letargie, průjem byly pozorovány velmi vzácně po ošetření. Léčba psů s vysokým počtem cirkulující mikrofilárií může někdy vést ke vzniku mírných a přechodných reakcí přecitlivělosti, jako jsou bledé sliznice, zvracení, obtížné dýchání, nebo nadměrné slinění. Tyto reakce jsou spojeny s uvolněním proteinů z mrtvých nebo umírající mikrofilárií a nejsou přímý toxický účinek přípravku.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Těhotenství:
Lze použít během březosti.

Laktace:
Lze použít během laktace.

4.8 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Během léčby přípravkem PROGRAM Plus, je třeba žádné další antiparazitární makrocyklické laktony podávat.

4.9 Podávané množství a způsob podání

PROGRAM Plus tablety, ve čtyřech velikostech, jsou uvedeny v závislosti na hmotnosti psa, je v souladu s podáním minimální dávce 0,5 mg milbemycinoximu a 10 mg lufenuron na kg tělesné hmotnosti.

Barva obalu:
žlutá
Tělesná hmotnost (kg):
od 12 do 22 kg
Dávkování:
1 tableta / měsíc
mg milbemycinu v jedné tabletě:
11.5
lufenuronu mg v jedné tabletě:
230

PROGRAM Plus by měl být podáván v následujících situacích:

štěňata:
Aby se zabránilo bleší napadení souběžné heartworm prevenci a / nebo gastrointestinální hlístic léčbě infekce by se mělo začít od 2 týdnů věku, nebo z minimální hmotností 1 kg.

Psi v non-heartworm regionu:
Program Plus může být použit jako součást sezónní prevenci blech nahrazují lufenuron mono (program tablet) v případech, s diagnostikovanou současnou gastrointestinální nematody infekce. Po odstranění háďátka infekce potvrzena fekální vyšetření, prevence blechy by měla pokračovat s programem tablety, pokud je uvedeno.

U štěňat, léčba Program Plus se doporučuje do jednoho měsíce po odstavu. Poté, prevence blechy může být i nadále s lufenuron mono (Program).

Psi, kteří cestují do heartworm regionu:
Aby se zabránilo bleší napadení souběžné prevenci dirofilariózy, psi, kteří cestují do rizikové oblasti heartworm by měla začít léky do jednoho měsíce po příjezdu. Léčba by měla pokračovat měsíčně, s posledním podání dané poté, co pes opustil oblast.

Psi v heartworm regionu:
Aby se zabránilo bleší napadení a zabránit heartworm, léčba by měla začít do jednoho měsíce po výskytu komárů, nebo jeden měsíc před výskytem blech, a pokračuje po celou dobu rizik s poslední dávce podané ve lhůtě jednoho měsíce po komárů a bleší sezóny povrchové úpravy.

V případě, psi mají vysoký stupeň napadení blechami na začátku léčby, může být nezbytné použít bleší adulticide během prvního jednoho až dvou měsíců. Je důležité, aby považovat všechny psy a kočky v domácnosti pro blechy . Kočky ve stejné domácnosti by se mělo zacházet s PROGRAM orální nebo injektovatelné suspenze.
4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Na 10x rychlostí doporučené dávky (tj 5 mg milbemycinoximu, 100 mg lufenuron na kg) a vyšší míru dávka může být pozorovány klinické příznaky, jako jsou přechodné ataxie, třes, deprese, slinění a mydriáza. Neexistuje žádné specifické antidotum.

4.11 Ochranná lhůta (y)

Nedá se použít.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: milbemycinoxim anthelmintikum, lufenuron Insect Růstové regulátory

ATC Vet kód: QP54AB51

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Milbemycin patří do skupiny makrocyklických laktonů, izolovaný z fermentace Streptomyces hygroscopicus var. aureolacrimosus. Z vybraných analogů, ten v současné době používá k léčebným účelům je Milbemycin A3 / A4 oxim (poměr 20: 80). Jako jeden z aktivních
principy v programu Plus, je účinná proti larvální stádia (L3, L4 a mikrofilárií) Dirofilaria immitis, a anthelmintického aktivitu proti těchto hlístic : Toxocara canis, Trichuris vulpis, Ancylostoma caninum. Aktivita milbemycinu je v korelaci s jeho působení na bezobratlých neurotransmise: potencuje GABA (gama-amino-máselná kyselina), což je inhibitor nervosvalového přenosu, což vede k paralýze.

Lufenuron patří do chemické skupiny benzoylmočoviny, a je považován za IGR (Insect růstový regulátor) nebo Idi (hmyzu vyvinutí inhibitoru). To brání vývoji blech tím, že interferují s normální syntézy, polymerace a ukládání na chitinu, hlavní složkou
členovec exoskeleton. Dospělá blecha absorbuje lufenuron přes jeho krevní moučky. Při terapeutických hladin, lufenuron nemá žádný vliv na dospělých blech, ale přechází transovarially působit na určitých fázích vývoje hmyzu (vajec a larva), čímž přerušuje hmyzu životní cyklus. Také pro dospělé bleší výkaly, které obsahují lufenuron vyvíjet larvicidní účinek při požití larvami přímo.

5.2 Farmakokinetické údaje

Milbemycin oxim se vyznačuje tím, žaludečním a střevním absorpce. Dosahuje vrcholových plazmatických koncentrací asi 200 až 300 ng / ml během 2 až 5 hodin po orálním podání v doporučených dávkách. Poté, milbemycin oxim koncentrace klesat v plazmě s poločasem asi 1 až 3 dnů.
Po perorálním podání, lufenuron je distribuován prostřednictvím krve do tukové tkáně, ze které, metabolicky nemodifikované, je neustále uvolní nad minimální účinnou koncentraci po dobu alespoň jednoho měsíce.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Oxid titaničitý (E171)
makrogol 8000
Celulóza, mikrokrystalická
monohydrát laktózy
Předželatinovaný kukuřičný škrob
sodná sůl kroskarmelosy
Hypromelosa
Mastek
stearát hořečnatý

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 5 let.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 ° C
Uchovávejte blistry v krabičce.

59.60
Objednejte mezi 0h 41m 41s (do 12:00)
A obdržíte svou objednávku
v středa 10 června
LETECKÁ PŘEPRAVA

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, také kupují: