Zoetis
Eliminall 268 mg spot-on, roztok pro psy mezi 20 a 40 kg 30 pipety

Léčba klíšťat a blech u psů

Důležité informace!  ()

Následující text byl automaticky přeložen službou Google Translate. Uvedené informace nemusí být zcela srozumitelné a text může obsahovat chyby a nedůvěryhodné informace.
Náš redakční tým v současné době převádí všechna data do vašeho jazyka. Veškerý obsah a informace o výrobcích budou brzy k dispozici ve vašem jazyce.
Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení.

Eliminall 268 mg spot-on roztok pro psy

2. KVALITATIVNÍ a kvantitativní složení Eliminall 268 mg

1 pipeta (2,68 ml) obsahuje:

Léčivá látka:
Fipronil 268 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxyanisol (E320) 0,54 mg
Butylhydroxytoluen (E321) 0,27 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. léková forma Eliminall 268 mg

Spot-on roztok.
Světle žluté až žluté, čiré tekutiny.

4. KLINICKÉ ÚDAJE O Eliminall 268 mg

4.1 Cílové druhy zvířat

Psi

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba blechami (Ctenocephalides spp.) A klíšťaty (Dermacentor reticulatus) parazitární onemocnění.
Pro léčbu Trichodectes canis infestace všenkami u psů. Většina vši jsou zabity během 2 dnů.
Insekticidní účinek proti napadení dospělými blechami trvá po dobu až 8 týdnů.
Přípravek má trvalý akaricidní účinek po dobu až 3 týdnů proti Ixodes ricinus a až 4 týdnů proti Rhipicephalus sanguineus a Dermacentor reticulatus. V případě, klíšťata jsou přítomny některých druhů (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus), při použití výrobku, všechny klíšťata nemusí být usmrcena během prvních 48 hodin.
Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie při kontrole alergie na bleší kousnutí (FAD), kde to bylo dříve diagnostikována veterinárním lékařem.

Kontraindikace

Nepoužívat u štěňat se méně než 2 měsíce staré a / nebo s hmotností nižší než 2 kg při absenci dostupných údajů.
Nepoužívat u nemocných zvířat (systémové onemocnění, horečka ...) nebo zotavujících se zvířat.
Nepoužívat u králíků, protože by mohlo dojít k nežádoucí účinky, a dokonce smrt.
Tento přípravek je speciálně vyvinut pro psy. Nepoužívejte u koček, jelikož to může vést k předávkování.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, dimethylsulfoxidu nebo na kteroukoli pomocnou látku.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Je třeba se vyhnout koupání / ponoření do vody během dvou dnů po aplikaci přípravku. Po týdenní ponoření do vody po dobu jedné minuty se doba přetrvávající insekticidní účinnost proti blechám byla 7 týdnů.

Produkt nebrání klíšťat od připojení ke zvířatům. V případě, že zvíře bylo ošetřeno před expozicí na klíšťata, budou klíšťata zabit v prvních 24-48 hodin po připevnění. To se obvykle před překrvení, čímž se minimalizuje přičemž není vyloučeno riziko přenosu chorob. Jakmile je mrtvý, klíšťata často odejdou zvíře, ale všechny zbývající klíšťata mohou být odstraněna jemným tahem.

Blechy z domácích zvířat často napadají koš, ložní prádlo a pravidelný odpočívá zvířete, jako jsou koberce a bytový textil, které by měly být léčeny, v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření, s vhodným insekticidem a pravidelně vysávat.

Při použití jako součást strategie pro léčbu alergie na bleší kousnutí, doporučuje se měsíční aplikace na alergického pacienta a na ostatních psů v domácnosti.

Pro optimální prevenci zamoření blechami v multi-pet domácnosti, všichni psi a kočky v domácnosti by se mělo zacházet s vhodným insekticidem.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

i) Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Zvířata se zváží přesně před léčbou.

Vyhnout se kontaktu s očima zvířete. V případě náhodného kontaktu s očima, okamžitě a důkladně vypláchněte vodou.

Je důležité se ujistit, že výrobek je aplikován na oblasti, kde se zvíře nemůže olízat ji a aby se ujistil, že zvířata nemají olizovat navzájem po ošetření.

Nenanášejte přípravek na rány nebo poškozenou pokožku.

ii) Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a podráždění očí. Z tohoto důvodu je třeba se vyhnout kontaktu mezi produktem a úst nebo do očí.
V případě náhodného kontaktu s očima okamžitě a důkladně vypláchněte vodou. Při přetrvávajícím podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Nekuřte, nepijte ani nejezte během aplikace.
Vyhnout se obsah přicházející do styku s prsty. Pokud k tomu dojde, ihned omyjte vodou a mýdlem.
Po použití si umyjte ruce.
Lidé se známou přecitlivělostí na fipronilu nebo dimethylsulfoxid nebo jiných pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
Ošetřená zvířata by neměly manipulovat, dokud není místo aplikace suché, a děti by nemělo být dovoleno hrát si s ošetřenými zvířaty, dokud místo podání nezaschne. Doporučuje se proto, že zvířata nejsou ošetřeny v průběhu dne, ale je třeba zacházet během časného večera, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům by nemělo být dovoleno spát s jejich majiteli, zvláště dětmi.

iii) Ostatní opatření

Fipronil může nepříznivě ovlivnit vodní organismy. Psům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích po dobu 2 dnů po aplikaci.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Pokud dojde k olíznutí, může být pozorován krátkodobá hypersalivace.
Mezi extrémně vzácných podezření na nežádoucí účinky, přechodné kožní reakce v místě přilepení náplasti (zbarvení pokožky, lokální alopecie, svědění, erytém) a obecné svědění nebo alopecie byly zaznamenány po použití. Výjimečně, hypersalivace, reversibilní neurologické symptomy (hyperestézii, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo dýchací příznaky byly pozorovány po použití.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Laboratorní studie využívající fipronil neprokázaly žádný teratogenní ani embryotoxický efekt. Studie nebyly provedeny s tímto produktem u těhotných a kojících fen. Použití v těhotenství a kojení pouze v souladu s odbornou veterinární poradenství a posouzení rizika / přínosu.

4.8 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou známy.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Způsob podání a dávkování:
Pouze k vnějšímu použití.
Spravovat lokální aplikací na kůži v závislosti na tělesné hmotnosti takto:
1 pipeta 2,68 ml na psa o hmotnosti více než 20 kg a do 40 kg tělesné hmotnosti.

Způsob podání:
Vyjměte pipetu z triplex sáčku. Držte pipetu ve svislé poloze, otočte a vytáhněte víčko. Otočte víčko kolem a umístěte druhý konec uzávěru zpět na pipety. Tlačit a kroutit uzávěr rozbít těsnění, a poté krytku z pipety. Šířit chloupky na zvířatech v oblasti mezi lopatkami, aby se pokožka viditelné. Položte špičku pipety na kůži a stiskněte jednotce dávce pipetu několikrát, aby se obsah vyprázdnil přímo na kůži v jednom nebo dvou místech.

Je důležité se ujistit, že výrobek je aplikován na oblasti, kde se zvíře nemůže olízat a aby se ujistil, že zvířata nemají olizovat navzájem po ošetření.
Vlasy by měly být rozdělili a produkt se aplikuje na kůži. Dočasné změny v plášti (shluklý / mastné vlasy a / nebo usazenin na vlasy) Lze konstatovat, v místě aplikace.

Postup léčby:
Pro optimální kontrolu blechami a / nebo klíšťaty je potřebné léčebného režimu může být založen na místní epidemiologické situace.
Vzhledem k absenci studií bezpečnosti, je minimální interval mezi aplikacemi 4 týdny.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Žádné nežádoucí účinky nebyly pozorovány ve studiích bezpečnosti u cílových zvířat do 8 týdnů stará štěňata, rostoucí psy a psy o hmotnosti asi 2 kg ošetřené jednou na pětinásobek doporučené dávky. Riziko výskytu nežádoucích účinků (viz bod 4.6) však může zvýšit při předávkování, proto by zvířata měla být vždy léčeni správnou velikostí pipety podle tělesné hmotnosti.

4.11 Ochranná lhůta

Nedá se použít.

5. farmakologické vlastnosti Eliminall 268 mg

Farmakoterapeutická skupina: Ektoparazitikum pro místní použití.
ATC vet kód: QP53AX15

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Fipronil je insekticid a akaricid, které patří do rodiny fenylpyrazolu. Inhibuje GABA komplex vazbou na chloridové kanály tak, že blokuje pre- a post-synaptický přenos chloridových iontů přes buněčné membrány. To má za následek nekontrolované činnosti centrálního nervového systému a smrt hmyzu a roztočů.
Fipronil vykazuje insekticidní a akaricidní účinnost proti blechám (Ctenocephalides spp), klíšťata (Rhipicephalus spp, Dermacentor spp, Ixodes spp, včetně Ixodes ricinus a vši (Trichodectes canis ) u psů. klíšťata jsou obvykle usmrcena během 48 hodin po kontaktu s fipronil, takže pokud klíšťata některých druhů (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) jsou již při použití výrobku, všechny klíšťat nemusí být usmrcena v rámci prvních 48 hodin. Blechy budou zabiti během 24 hodin.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Fipronil je metabolizován hlavně k jeho derivát sulfon (RM1602), který má také insekticidní a akaricidní vlastnosti. Koncentrace fipronilu na vlasech s časem klesat.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE O Eliminall 268 mg

6.1 Seznam pomocných látek

Butylhydroxyanisol (E320)
Butylhydroxytoluen (E321)
polysorbát 80
povidon K25
dimethylsulfoxid

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 36 měsíců.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkostí.
Produkt by měl být udržován při pokojové teplotě (nad 14 C) po dobu přibližně jednu hodinu před podáním.

162.40
Objednejte mezi 17h 33m 49s (do 12:00)
A obdržíte svou objednávku
v pondělí 16 prosince
LETECKÁ PŘEPRAVA

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, také kupují: