Bayer
Advantix spot-on, roztok pro psy mezi 4 a 10 kg 4 pipety

Léčba a prevence napadení blechami a klíšťaty a všenkami

Vyžadován předpis* (platí výjimka)

Důležité informace!  ()

Následující text byl automaticky přeložen službou Google Translate. Uvedené informace nemusí být zcela srozumitelné a text může obsahovat chyby a nedůvěryhodné informace.
Náš redakční tým v současné době převádí všechna data do vašeho jazyka. Veškerý obsah a informace o výrobcích budou brzy k dispozici ve vašem jazyce.
Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení.

Advantix spot-on roztok pro psy přes 4 kg do 10 kg

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Účinné látky:

Imidacloprid: 100 mg / ml
Permethrin: 500 mg / ml

Pomocná látka (y):

Butylhydroxytoluen (E321): 1,0 mg / ml
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Spot-on roztok
Jasné, nažloutlé až nahnědlý roztok

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Psi (nad 10 kg do 25 kg)

Pro psy menší než nebo se rovná 10 kg nebo vyšší než 25 kg tělesné hmotnosti, použijte příslušnou Advantix spot-on roztok produktu (viz bod 4.9).

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Pro léčbu a prevenci blechami ( Ctenocephalides canis , Ctenocephalides felis ) zamoření.

Blechy na psech jsou zabíjeny během jednoho dne po léčbě. Jedno ošetření zabrání dalšímu napadením blechami po dobu čtyř týdnů. Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie pro bleší alergické dermatitidy (FAD).

Pro léčbu kousání vši ( Trichodectes canis ).

Přípravek má trvalý akaricidní a repelentní účinnost proti klíšťatům napadení (Rhipicephalus sanguineus a Ixodes ricinus po dobu čtyř týdnů a Dermacentor reticulatus po dobu tří týdnů).

Klíšťata už na psovi nemusí být usmrcena během dvou dnů po ošetření a mohou zůstat upevněny i viditelné. Z tohoto důvodu odstranění klíštěte se doporučuje již na psa v době léčby, aby se zabránilo jejich přichycení a sání krve.

Jedno ošetření poskytuje repelentní (zabraňující sání) účinek proti písečných much (Phlebotomus papatasi po dobu dvou týdnů a Phlebotomus perniciosus po dobu tří týdnů), proti komárům (Aedes aegypti po dobu dvou týdnů a Culex pipiens po dobu čtyř týdnů) a proti stabilních mouchy (Stomoxys calcitrans) po dobu čtyř týdnů.

4.3 Kontraindikace

Při absenci dostupných údajů přípravek by neměl být používán u štěňat kratší než 7 týdnů věku nebo 10 kg hmotnosti.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na kteroukoli z pomocných látek.
Nepoužívat u koček. (Viz bod 4.5 - Zvláštní opatření pro použití).

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Tam může být uchycení jednotlivých klíšťat nebo kousnutí jednotlivými písečnými mouchy nebo komáry. Z tohoto důvodu je přenos infekčních onemocnění těmito parazity nemůže být zcela vyloučeno, pokud jsou podmínky nepříznivé. Produkt však poskytuje repelentní (zabraňující sání) účinek proti klíšťatům , písek much a komárů, což brání odrazen parazity přijmout sání krve, a tím snižuje riziko psí Vector nemocí přenášených (CVBD) přenosu (např boreliózu, rickettsiosis , ehrlichióza, leishmanióza).

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Je třeba dbát, aby se zabránilo obsah pipety které přicházejí do styku s očima nebo ústní dutiny ošetřovaných psy.

Je třeba dbát, aby správně aplikovat přípravek, jak je popsáno v bodě 4.9. Zejména na orální absorpci díky olizování místa aplikace ošetřovanými nebo in-kontaktu je třeba se vyhnout zvířata.

Nepoužívat u koček.

Tento výrobek je velmi jedovatý pro kočky a může být fatální díky unikátní fyziologie koček, který je schopen metabolizovat určité sloučeniny, včetně permethrinu. Aby se zabránilo kočky před náhodným vystaveny vlivu tohoto výrobku, udržujte ošetřené psy od koček po ukončení léčby, dokud není místo aplikace suché. Je důležité zajistit, aby kočky nemají ženich místo aplikace na psovi, který byl zpracován s tímto výrobkem. okamžitě vyhledejte veterinární pomoc, pokud k tomu dojde.

Před použitím produkt na nemocných a oslabených psů obraťte se na svého veterinárního lékaře.

Jelikož je výrobek nebezpečný pro vodní organismy, ošetřené psi nesmí být za žádných okolností nesmí být dovoleno vstoupit do jakéhokoliv druhu povrchových vod alespoň 48 hodin po ošetření.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Vyhněte se kontaktu přípravku s pokožkou, očima nebo ústy.
Nejíst, nepít, nekouřit během aplikace.
Po použití si důkladně umyjte ruce.
V případě náhodného polití kůže umyjte místo okamžitě mýdlem a vodou.
Lidé se známou citlivost pokožky může být zvláště citlivé na tento produkt.
Převládající klinické příznaky, které ve velmi vzácných případech mohou být zobrazeny jsou přechodné senzorické podráždění kůže, jako je mravenčení, pálení nebo necitlivost.
Pokud se výrobek dostane náhodně do očí, měly by být důkladně propláchnout vodou. Pokud se kůže, nebo pokud podráždění očí přetrvává, nebo je-li výrobek náhodném požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři.
Léčení psi by neměly manipulovat zvláště děti, dokud není místo aplikace suché. To může být zajištěno tím, že se psi např večer. Čerstvě ošetřeným psům by nemělo být dovoleno spát společně se svým majitelem, zejména dětí.

další bezpečnostní opatření

Rozpouštědlo v Advantix roztoku spot-on může vytvořit skvrny na některých materiálech, mezi které patří kůže, látky, plasty a leštěné povrchy. Počkejte až místo aplikace uschne před umožněním kontaktu s takovými materiály.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Ve velmi vzácných případech reakce u psů mohou zahrnovat přechodnou kožní senzitivitu (zvýšená lokální svědění, škrábání a tření, vypadávání vlasů a zarudnutí v místě aplikace) nebo letargii, která jsou obvykle vymizí samovolně.

Ve velmi vzácných případech může výstava psů změny chování (neklid, neklid, kňučení nebo kolejových), gastrointestinální příznaky (zvracení, průjem, hypersalivace, snížená chuť k jídlu) a neurologické příznaky, jako je nestabilní pohyb a záškuby u psů citlivých na permethrin složky. Tyto příznaky jsou obvykle přechodné a vymizí samovolně.

Otrava následující nechtěnému perorálním příjmu u psů je nepravděpodobná, ale může nastat ve velmi vzácných případech. V tomto případě může nastat neurologické příznaky jako třes a letargie. Léčba by měla být symptomatická. Není známo žádné specifické antidotum.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během březosti a laktace.

4.8 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou známy.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Doporučená minimální dávka je:
10 mg / kg tělesné hmotnosti (BW) imidacloprid a 50 mg / kg tělesné hmotnosti (BW) permethrin.

Dávkování schéma pro Advantix spot-on:

≤ 4 kg 0,4 ml
> 4 kg ≤ 10 kg 1,0 ml
> 10 kg ≤ 25 kg 2,5 ml
> 25 kg ≤ 40 kg 4,0 ml
Pro psy> by měl být použit 40 kg vhodná kombinace pipet.

Ke snížení re-zamoření z vznik nových blech se doporučuje léčit všechny psy v domácnosti. Ostatní zvířata žijící ve stejné domácnosti by měla být také léčeni vhodným produktem. Pro další pomoci při snižování ekologické problémy, doplňkové použití vhodného ošetření životního prostředí proti dospělým blechám je doporučeno a jejich vývojových stádií.

Výrobek zůstává účinný, pokud zvíře zmokne. Nicméně, je třeba se vyhnout prodloužena, intenzivní působení vody. V případě častého působení vody může být trvalá účinnost snížena. V těchto případech nemají ustoupit častěji než jednou týdně. V případě, že pes vyžaduje šampon, měl by být podáván před použitím Advantix nebo nejméně 2 týdny po aplikaci, pro optimalizaci účinnosti přípravku.

V případě, že kousání veš zamoření, další veterinárního lékaře, 30 dnů po ošetření se doporučuje jako u některých zvířat je třeba druhá aplikace.

Pro dermální používat pouze. Aplikujte pouze na nepoškozenou kůži.

Vyjměte jednu pipetu z balení. Držte aplikátor pipety ve vzpřímené poloze, otočte a vytáhněte víčko. Otočte víčko kolem a umístěte druhý konec uzávěru zpět na pipety. Twist čepice zlomit pečeť, pak odstraňte víčko z pipety.

Pro psy 10 kg tělesné hmotnosti nebo méně:

Se psem stojí na místě, část srst mezi lopatkami tak, aby byla vidět kůže. Špičku pipety na kůži a vytlačte pevně několikrát vyprázdnit obsah přímo na kůži.

Pro psy více než 10 kg tělesné hmotnosti:

Se pes stojí, celý obsah Advantix pipety se aplikuje rovnoměrně na čtyři místa v horní části na zadní straně z ramene k základně ocasu. Na každém místě rozhrňte srst, až je viditelná kůže. Špičku pipety na kůži a jemně zmáčknout vyhnat část roztoku na kůži. Neaplikujte příliš velké množství roztoku na jedno místo, které by mohly způsobit některé z řešení pro spuštění z boku psa.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Žádné nežádoucí klinické příznaky nebyly zaznamenány u zdravých štěňat nebo dospělých psů vystavených 5x předávkování nebo pro štěňata, jejichž matky byly léčeny 3x předávkování produktu.

4.11 Ochranná lhůta (y)

Nedá se použít.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antiparazitikum,
ATCvet kód: QP53AC54

Advantix spot-on je ektoparazitikum pro místní použití, který obsahuje imidaklopridu a permethrin. Tato kombinace funguje jako insekticid, akaricid a jako repelent.

Farmakodynamické vlastnosti

Imidacloprid je ektoparazitikum patřící do chloronicotinyl skupiny sloučenin. Chemicky, to může být klasifikován jako chloronicotinyl nitroguanidin. Imidacloprid je účinný proti dospělým blechám a larvy blech etapách. Kromě adulticide bleší účinnost imidaclopridu, je larvicidní blecha byla prokázána účinnost v okolí ošetřovaného zvířete. Larvální stádia v dog`s bezprostřední okolí jsou zabíjeni po kontaktu s ošetřeným zvířetem. Má vysokou afinitu k nikotinergním acetylcholinových receptorů v postsynaptické oblasti centrálního nervového systému (CNS) u hmyzu. Následná inhibice cholinergního přenosu u hmyzu vede k paralýze a smrti parazita.

Permethrin patří do skupiny typu I pyrethroidních insekticidů a akaricidů a působí také jako repelent. Pyrethroidy vliv na napěťově řízených sodíkových kanálů u obratlovců a bezobratlých. Pyrethroidy jsou tzv "blokátory otevřených kanálů", které ovlivňují sodíkové kanály zpomalením jak aktivaci a vlastnosti inaktivační což vede k hyperexcitability a smrt parazita.

V kombinaci obou těchto látek, bylo prokázáno, Imidacloprid funkce jako aktivátor členovci ganglionu, a tím zvyšuje účinnost permethrinu.

Tento produkt poskytuje repelentní (zabraňující sání) účinek proti klíšťatům, písečných much a komárů, což brání odrazen parazity přijmout sání krve, a tím snižuje riziko psí Vector nemocí přenášených (CVBD) přenosu (např boreliózy, rickettsiosis, ehrlichiosis , leishmanióza). Nicméně, tam může být uchycení jednotlivých klíšťat nebo kousnutí jednotlivými písečnými mouchy nebo komáry. Z tohoto důvodu je přenos infekčních onemocnění těmito parazity nemůže být zcela vyloučeno, pokud jsou podmínky nepříznivé. Tento produkt poskytuje repelentní (zabraňující sání) účinek proti stabilních mouchy a tím pomáhá při prevenci fly-skusu dermatitidy.

5.2 Farmakokinetické údaje

Přípravek je určen k aplikaci na kůži. Po místní aplikaci u psů je roztok rychle distribuuje přes povrch těla zvířete. Obě účinné látky zůstávají detekovatelné na kůži a vlasy ošetřeného zvířete po dobu 4 týdnů.

Studie akutní dermální u potkanů ​​a cílového zvířete předávkování a kinetické studie v séru prokázaly, že systémová absorpce obou účinných látek po aplikaci na neporušenou kůži je nízká, přechodná a nerelevantní pro klinickou účinnost.

5.3 Environmentální vlastnosti

Produkt by neměl být vpouštěn do vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a vodní organismy. U léčených psů, viz bod 4.5.

Permethrin výrobky obsahující jsou toxické pro včely.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Butylhydroxytoluen (E321)
N-methylpyrrolidon
Miglyol 812
Kyselina citronová (E330)

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Chraňte před mrazem.
Po otevření fóliového vaku obchod na suchém místě při teplotě nepřevyšující 30 ° C.

40.70
Objednejte mezi 23h 53m 46s (do 12:00)
A obdržíte svou objednávku
v čtvrtek 25 července
LETECKÁ PŘEPRAVA

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, také kupují: